کاربرد nlp در مهارت های زندگی و شغلی

کاربرد nlp در زندگی


گاهی پیش آمده که در ساعات مشخصی از شبانه روز دچار احساسی خاص و مشخص می شویم. مثلا در نیمه های شب احساس نگرانی کرده و یا بی دلیل ذهنمان مشوش می شود. همه این حالت های رفتاری تنها نمونه ای است برای این سوال که ان ال پی چیست؟ موارد مشابه با این ممکن است در همه زمینه ها از جمله محیط کار نیز برای ما اتفاق بیفتد. همانطور که پیش تر گفتیم، راهکار شناسایی این مدل های رفتاری شرکت در دوره آموزش کاربرد NLP است. 

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

گاهی پیش آمده که در ساعات مشخصی از شبانه روز دچار احساسی خاص و مشخص می شویم. مثلا در نیمه های شب احساس نگرانی کرده و یا بی دلیل ذهنمان مشوش می شود. همه این حالت های رفتاری تنها نمونه ای است برای این سوال که ان ال پی چیست؟ موارد مشابه با این ممکن است در همه زمینه ها از جمله محیط کار نیز برای ما اتفاق بیفتد. همانطور که پیش تر گفتیم، راهکار شناسایی این مدل های رفتاری شرکت در دوره آموزش کاربرد NLP است. 

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره کاربرد nlp در زندگی

 •    مدل ان.ال.پی
 •     روش دست‌یابی به هدف
 •     عناصر یک نتیجه مطلوب
 •     پرسش‌های هدف آزمایی
 •     اکولوژی نتیجه یا تاثیرات جنبی آن
 •     خلق واقعیت از طریق اندیشیدن
 •     نحوه تجسم نتایج مورد نظر
 •     سازگاری
 •     نحوه سنجش میزان تفاهم
 •     همگامی و هدایت
 •     نحوه تمرین کردن روش‌هایی در زمینه همگامی و راهبردی
 •     سیستم‌های تصویری و مسندات
 •     مراجعه حسی به خاطرات
 •     معنا بخشیدن به زمان
 •     ای - پرایم
 •     سلسله مراتب ایده‌ها
 •     افعال حسی
 •     تفاهم و بهره‌گیری از وقایع لحظه‌ای
 •     خلاصه‌گویی در زبان
 •     تحریف‌ها
 •     پیش بردن هدف با ملایمت
 •     بر انگیختن خلاقیت
 •     چیره شدن بر مقاومت طرف مقابل
 •     درون‌گرایی و بینش درونی
 •     جایگاه‌های ادراکی
 •     از گذشته به آینده و از آینده به گذشته
 •     نحوه ارتباط دادن رفتار با سطوح عصب‌شناختی
 •     تغییر چارچوب‌ها برای کسب نتایج دلخواه
 •     بهبود بخشیدن روابط
 •     سیستم‌های بازخوردی (فید بک)
 •     راهبرد متقاعد سازی
 •     مهارت در زمینه برقراری ارتباط با دیگران
 •     درک تداعی‌گرها
 •     زنجیر کردن تداعی کننده‌ها به یکدیگر