DBA مدیریت عالی کسب و کار هنرهای زیبا-یک ساله

DBA هنرهای زیبا


دوره یکساله DBA هنرهای زیبا دوره ای است که روی مسایل کسب و کار هنرهای زیبا متمرکز است. هر حرفه ای که دنبال می کنید دارای گستره ای از مهارت ها و دانش های کسب و کار است که باید به درستی در حوزه ی کاری به کار گرفته شوند. این مهارت و دانش ها شامل مدیریت امور مالی، گسترش کسب و کار، کار آفرینی در حوزه ی تخصصی خود و غیره است که برای هنرهای زیبا کاربرد دارد و با استفاده از آنها می توانید کسب و کار خود را رشد و توسعه دهید. در واقع می توانید از روش های مدیریت عالی کسب و کار کمک بگیرید تا در زمینه ی هنرهای...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

دوره یکساله DBA هنرهای زیبا دوره ای است که روی مسایل کسب و کار هنرهای زیبا متمرکز است. هر حرفه ای که دنبال می کنید دارای گستره ای از مهارت ها و دانش های کسب و کار است که باید به درستی در حوزه ی کاری به کار گرفته شوند. این مهارت و دانش ها شامل مدیریت امور مالی، گسترش کسب و کار، کار آفرینی در حوزه ی تخصصی خود و غیره است که برای هنرهای زیبا کاربرد دارد و با استفاده از آنها می توانید کسب و کار خود را رشد و توسعه دهید. در واقع می توانید از روش های مدیریت عالی کسب و کار کمک بگیرید تا در زمینه ی هنرهای زیبا که مشغول به کار هستید، بتوانید مسیر شغلی خود را به سمتی هدایت کنید که رشد بیشتری داشته باشد.

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره DBA هنرهای زیبا

بازیگری

 • تاریخچه ی هنرهای نمایشی
 • شروع بازیگری
 • آمادگی جسمانی بدن
 • ضرورت آموزش بیان
 • میمیک
 • ذهن
 • منش و شخصیت بازیگر
 • گزیده ای از کتاب ها

نمایشنامه نویسی

 • نمایش
 • شخص بازی
 • حرکت و مکالمه
 • ساختار نمایشی
 • تئاتر
 • پیشینه نمایش در ایران
 • خلاصه چند نمایشنامه

تذهیب

 • آشنایی با تذهیب
 • تذهیب در دوران اسلامی
 • مکاتب تذهیب
 • آموزش تذهیب
 • مذهبان نامدار

طراحی فرش

 • تاریخچه نقوش
 • طراحی سنتی در ایران
 • نقوش ختایی
 • وجه تسمیه نقوش اسلیمی
 • مبانی هنرهای تجسمی و هنرهای زیبا

 مبانی هنرهای تجسمی و هنرهای زیبا

 • نقطه
 • حجم
 • رنگ
 • کنتراست
 • ترکیب و بافت
 • حرکت و ریتم

تصویرسازی

 • تاریخچه و آشنایی با تصویرسازی
 • عناصر دیداری در تصویرگری
 • سبک های هنری در تصویرگری
 • آشنایی با ابزارهای تصویرسازی
 • روش های اجرایی تصویرسازی
 • تکنیک های رایج در تصویرسازی
 • گستره ی کاربرد در تصویرسازی